Eurobank: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η «σταθερή κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική»

“Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γυρίσει σελίδα, σε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία από το 2016. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του εθνικού στόχου είναι να διαμορφωθεί σταθερή κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική και προσανατολισμό, ώστε τους επόμενους μήνες, αφενός να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η πρώτη αξιολόγηση της συμφωνίας με τους εταίρους μας και αφετέρου να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων”, ανέφερε ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η τράπεζα με το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΤΕ, συνεχίζοντας τη σειρά συναντήσεων της διοίκησης της με τις διοικήσεις σημαντικών παραγωγικών φορέων της χώρας.

«Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων με άξονες, την ισχυρή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων και της οικονομικής εξωστρέφειας, την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα και τη στήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό πλαίσιο, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό σύστημα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον», πρόσθεσε ο κ.Καραμούζης.

«Το νέο πρόγραμμα, όπως αυτό συμφωνήθηκε στα μέσα Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, περιλαμβάνει μια σειρά από διαρθρωτικές δράσεις και μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίων Καραβίας.

«Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου προγράμματος, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις τόσο για την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη όσο και για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής είναι αναγκαίο να αναλάβει την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος.» «Μέχρι το τέλος του 2015», σημείωσε ο κ. Καραβίας, «θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 96 διαρθρωτικές δράσεις. Οι 19 από τις 96 μεταρρυθμίσεις αφορούν τις αγορές προϊόντων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή τους αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Σε μια τέτοια περίπτωση, προσδοκώ ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, θα μας εκπλήξουν θετικά».

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Πλάτων Μονοκρούσος. παρουσίασε τις βασικές εκτιμήσεις της Eurobank αναφορικά με τις προοπτικές της οικονομίας με έμφαση στη συμβολή του τουρισμού τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού δεν επηρεάστηκε άμεσα από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Η πρόσκαιρη μείωση στις κρατήσεις φαίνεται να αντισταθμίζεται.

Σύμφωνα με το World Economic Forum (The Travel and Tourism Competitiveness Report) το 2015 η Ελλάδα κατατασσόταν στην 31η θέση μεταξύ 141 χωρών. Το νέο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προσφέρει αύξηση του ΑΕΠ έως και 10 εκατοστιαίες μονάδες». Παράλληλα σημείωσε ότι «υπάρχει διαθέσιμη άφθονη ρευστότητα μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πόρων και του νέου προγράμματος διάσωσης, ενώ υπάρχει επίσης έδαφος για σημαντική αύξηση των εξαγωγών με την ενίσχυση της μη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας».

You may also like

ESM: Πράσινο φως την εκταμίευση της δόσης 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

«Το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)