18 βιομηχανίες στη Σίνδο με συμπιεσμένο φυσικό αέριο

Δέκα οκτώ βιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, για περίπου μια ώρα, τροφοδοτήθηκαν σήμερα με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Η Σίνδος είναι η πρώτη περιοχή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης στην οποία η Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) διέθεσε συμπιεσμένο φυσικό αέριο, ενώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένει την οριστικοποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου CNG) για την τροφοδότηση και άλλων περιοχών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο σεναρίου έκτακτης επέμβασης, σε σταθμό διανομής δικτύου (IRI) μετά από βλάβη του Δικτύου Διανομής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαιτούμενες ενέργειες που περιλάμβαναν την μεταφορά και την προσωρινή εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, της μονάδας αποσυμπίεσης 200 bar, καθώς και την εγκατάσταση κινητής μονάδας για την τροφοδότηση του σταθμού. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι λειτουργικοί έλεγχοι στο σύνολο του εξοπλισμού, με παροχή αερίου σε πίεση 200bar, τροφοδοτήθηκε ο σταθμός διανομής δικτύου (IRI), ο οποίος εφοδιάζει συνολικά 18 βιομηχανικούς καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου.

Το χρονικό διάστημα τροφοδότησης διήρκησε 45 λεπτά, με παροχή φυσικού αερίου ίση με 1.300 κυβικά/ώρα, μέσω του σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου από 200 bar, σε μέση πίεση 16,5 bar, όπου και πραγματοποιήθηκε πληθώρα μετρήσεων με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του σταθμού.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία διενεργήθηκε πρωινές ώρες με πλήρη ζήτηση κατανάλωσης, συνεχίστηκε η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου στις βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από τον συγκεκριμένο σταθμό διανομής δικτύου (IRI) και οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της ημερήσιας βιομηχανικής ζήτησης στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.

“Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένει την οριστικοποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου CNG για την τροφοδότηση νέων περιοχών στις περιοχές της Αδείας, ενώ θα συνεχίσει τις ενέργειες που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, έχοντας θέσει ως στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού και την συνεχή τροφοδοσία των σημείων παράδοσης σε έκτακτες συνθήκες”, επισημαίνει η εταιρία σε ανακοίνωσή της.

You may also like

Επιπλέον δρομολόγια του ΟΑΣΘ για το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών

Τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στις λεωφορειακές γραμμές 27 και