11 θέσεις, 346 βιογραφικά

- in ΓΥΝΑΙΚΑ
492

Εντονότατο ενδιαφέρον στους κόλπους των media για τη στελέχωση της ΝΕΡΙΤ

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. η τεχνική επεξεργασία και αρχική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που κατετέθησαν για την κάλυψη των θέσεων διευθυντών και συντονιστών της εταιρείας.

Υπό αξιολόγηση θα τεθούν τα συνολικά 346 βιογραφικά που υποβλήθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση εννέα θέσεων Διευθυντών και δύο θέσεων Συντονιστών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/2013/12/30/4888, με μοναδικό κωδικό αίτησης για καθένα από αυτά (βλ. συνημμένο Υπόμνημα 1).

Στη μεθοδολογία αξιολόγησης των βιογραφικών για την κατάταξη των υποψηφίων, θα συνεκτιμηθεί η επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, η εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., το σύνολο του εργασιακού βίου τους και η σχέση τους με το αντικείμενο της θέσης. Ειδικότερα:

•τα τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, γνώση υπολογιστών),

•το σύνολο προϋπηρεσίας (έτη),

•η προϋπηρεσία σε θέση και ρόλο συναφή με την προκήρυξη, σε οργανισμό σχετικό με την ΝΕΡΙΤ,

•η διοίκηση-διαχείριση ομάδας (πλήθος, ανάπτυξη, επιτεύγματα, συστάσεις),

•τα επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, εμπειρία από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιπλέον εμπορικά χαρακτηριστικά, συνολική εμφάνιση αίτησης κ.α.,

και οι συστάσεις αγοράς για συνολικό προφίλ (πρώην εργοδότες/συνεργάτες).

Για όλη τη διαδικασία αξιολόγησης θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

You may also like

Χάρι και Mέγκαν στο Spotify

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η σύζυγός