Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

- in ΠΟΛΙΤΙΚΗ
514

Στο πρόγραμμα αποτυπώνονται οι βασικές προτεραιότητες μας για το επόμενο διάστημα, ένα πρόγραμμα που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον θα προστατεύσει την πλειοψηφία της κοινωνίας και θα ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των πολλών και όχι για τους λίγους. ένα πρόγραμμα που ανοίγει το δρόμο για τον απεγκλωβισμό από την λιτότητα.

Για εμάς το πρόγραμμα αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας με την κοινωνία.
Υπό αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτό στον διάλογο και τις παρατηρήσεις.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Κυβέρνηση της Αριστεράς στις νέες συνθήκες: Εγγύηση για τη δημοκρατία, τη στήριξη των αδυνάτων και την ανασυγκρότηση της χώρας.

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συμφωνία με τους δανειστές: Δεσμεύεις και ανοιχτά μέτωπα

1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1.1. Δημοκρατική αναδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος
1.1.1. Πόλεμος ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά
1.1.2. Σύγχρονα, δημοκρατικά ΜΜΕ
1.1.3. Άλλες αλλαγές για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος
1.2. Θεσμική ανασυγκρότηση της διοίκησης
1.2.1. Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών
1.2.2. Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους
1.3. Διεύρυνση ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών
1.3.1. Δικαιοσύνη και σωφρονιστικό σύστημα σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου
1.3.2. Αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική
1.3.3. Ισότητα φύλων – Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου – Δικαιώματα μειονοτήτων και αντιρρησιών συνείδησης
1.3.4. Σώματα ασφαλείας: από την καταστολή στην προστασία των πολιτών
1.4. Η φορολογία ως εργαλείο αναδιανομής
1.4.1. Δίκαιο, απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα
1.4.2. Πόλεμος ενάντια στη φοροδιαφυγή

2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2.1. Νέο παραγωγικό πρότυπο με πυλώνες την εργασία, τη γνώση και την καινοτομία
2.1.1. Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παραγωγικής ανασυγκρότησης
2.1.2. Αναπτυξιακός σχεδιασμός για την ανάταξη της οικονομίας

2.2. Θεσμικές αλλαγές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση
2.2.1. Προστασία της εργασίας και ενίσχυση της απασχόλησης
2.2.2. Αποκατάσταση ρευστότητας – Τραπεζικό σύστημα στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας
2.2.3. Αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών πόρων
2.2.4. Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
2.2.5. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας
2.2.6. Αξιόπιστος χωρικός σχεδιασμός
2.2.7. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
2.2.8. Φιλόδοξη πολιτική για την καινοτομία
2.2.9. Συνεκτική ψηφιακή πολιτική
2.2.10. Νέα Νησιωτική Πολιτική: Νησιά ίσων ευκαιριών
2.3. Παραγωγικές προτεραιότητες
2.3.1. Αγροτική-κτηνοτροφική παραγωγή και αλιεία
2.3.2. Ενέργεια
2.3.3. Βιομηχανία
2.3.4. Μεταφορές
2.3.5. Νέες τεχνολογίες
2.3.6. Τουρισμός
2.3.7. Κατασκευές
2.4. Προστασία του περιβάλλοντος

3. ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
3.1. Ανθρωπιστική κρίση και προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
3.2. Δημόσιο Σύστημα Υγείας με καθολικότητα και αποτελεσματικότητα
3.3. Βιώσιμη και αξιοπρεπής Κοινωνική Ασφάλιση
3.4. Δημοκρατική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης
3.5. Μακρόπνοη πολιτική για την επιστημονική έρευνα
3.5. Πολιτισμός και αθλητισμός για όλους/ες
3.5.1. Πολιτισμός
3.5.2. Αθλητισμός

4. ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4.1. Αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων
4.2. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

You may also like

ΣΥΡΙΖΑ: Μια ιστορική δημοκρατική τομή Ο «Κλεισθένης Ι»

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «Με την