ΤΙΤΑΝ: «Ασφάλεια στο Σπίτι» για 10.000 μαθητές

Η εταιρία έχει ξεκινήσει να υποδέχεται τα αιτήματα που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία το 2014

Δέκα χιλιάδες μαθητές παρακολούθησαν το 2013 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Σπίτι» που υλοποιούν οι εργαζόμενοι-εθελοντές της εταιρίας ΤΙΤΑΝ στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τη συμβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήματος.

Αναγνωρίζοντας ότι μέρος της τεχνογνωσίας που διαθέτει η βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης και βοήθημα για την κοινωνία, οι εργαζόμενοι του Τιτάνα δημιούργησαν, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τη συμβολή στην πρόληψη του παιδικού ατυχήματος, μέσω της παρουσίασης ασφαλών πρακτικών και κανόνων για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα στο παιχνίδι, στο σπίτι ή στο σχολείο.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του προγράμματος οργανώνονται και υλοποιούνται από εθελοντές εργαζόμενους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας του Τομέα Ελλάδος ΤΙΤΑΝ, της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ, των εργοστασίων και των Κεντρικών Γραφείων του Τιτάνα, όπως και στελεχών της εκπαίδευσης. Η υλοποίηση των εκδηλώσεων ακολουθεί τα πρότυπα της αρχαίας Ελληνικής Αγοράς. Ύστερα από μια σειρά παρουσιάσεων, ερωτήσεων και διευκρινήσεων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα αίτια που προκαλούν τα ατυχήματα, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αποφυγής τους.

Σε όλους τους συμμετέχοντες, στο τέλος κάθε εκδήλωσης, διανέμεται το έντυπο «Ασφάλεια στο Σπίτι», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τιτάνα.

Το πρόγραμμα «Ασφάλεια στο Σπίτι» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2012. Το 2012 τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 3.500 μαθητές σε 33 σχολεία, ενώ το 2013 τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 10.000 μαθητές σε 64 σχολεία, σε όλη την Ελλάδα.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους