«Σαφάρι» για τα κρυφά εισοδήματα

Επιχείρηση διασταυρώσεων ξεκινά μέχρι τα τέλη Μαρτίου το ΥΠΟΙΚ

Τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, όπως και κάθε δαπάνη των καταναλωτών σε ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά θεραπευτήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση από τον Φεβρουάριο έως και την 31 Μαρτίου.

Πρόκειται για στοιχεία που υποχρεούνται να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλοι φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής διασταυρώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλούν περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους