Ρυθμίστηκαν 1,5 δις ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές!

Έχουν ενταχθεί έως τώρα στις ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών

Ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί έως τώρα στις ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών για την τμηματική εξόφλησή τους, ενώ έχουν εισπραχθεί 304,7 εκατ. ευρώ σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 62,5 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα οποία από τα 2,6 εκατομμύρια των φορολογούμενων με νέες ληξιπρόθεσμες, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2013, έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο οι 92.323.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (χρέη πριν την 31.12.2012), έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο 99.793 φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στο τέλος Ιανουαρίου 2014 εξακολουθούσαν να έχουν τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2012 ανέρχονταν σε 1.274.481.

Στο τέλος Ιανουαρίου 2014, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους αυτών προς το Δημόσιο ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους