Περίπου 1.000 μαθητές Λυκείου θα… μάθουν πριν σπουδάσουν

Το έντονο ενδιαφέρον κάθε χρόνο από τους μαθητές φανερώνει την ανάγκη τους για ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο των σπουδών

Περίπου 1.000 μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τα σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης, βάσει του ενδιαφέροντός τους για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Μαθαίνω πριν Σπουδάσω», που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πρόεδροι των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλα μέλη ΔΕΠ θα ενημερώσουν τους μαθητές αναφορικά με τις σπουδές και τις διαδικασίες φοίτησης στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησής τους στη συνέχεια.

Το «Μαθαίνω πριν Σπουδάσω» θα παρακολουθήσουν επίσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσω των οποίων αναμένεται η διάχυση των πληροφοριών που θα παρουσιαστούν, σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Η εκδήλωση διοργανώνεται για πολλοστή φορά από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης.

Το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται κάθε χρόνο από τους μαθητές, φανερώνει την ανάγκη τους για ενημέρωση ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, τη δομή των προγραμμάτων και των επαγγελματικών προοπτικών μετά την αποφοίτηση, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν ποια σχολή και ειδικότερα ποιο τμήμα θα επιλέξουν για τις τριτοβάθμιες σπουδές τους.

Η ανάγκη, όμως, της ενημέρωσης παραμένει και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Εφόσον επιλέξουν κι επιτύχουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για ευκαιρίες μάθησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ο εθελοντισμός, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε συλλόγους και ερευνητικές ομάδες, δράσεις οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, θα αποτελούν πλεονεκτήματα στη μετέπειτα αναζήτηση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης: http://career.uom.gr/node/12294.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους