ΟΣΕΘ: Νέο λογότυπο, νέα αρχή

Ολοκληρώθηκε ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του λογοτύπου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ) με τον ίδιο να ανακοινώνει την τελική επιλογή και το νέο λογότυπο.

Υπενθυμίζεται ότι με την Υπ’ αριθμόν 1/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη του λογοτύπου της ΟΣΕΘ ΑΕ, είχαν δημοσιοποιηθεί πλήρως οι όροι και οι προδιαγραφές.

Συνολικά, όπως ανακοινώνει ο οργανισμός, υποβλήθηκαν εικοσιεννέα (29) προτάσεις, οι οποίες βρέθηκαν να πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, από τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τις τρεις (3) επικρατέστερες, με κριτήρια: την ευρηματικότητα και την αισθητική τους, αλλά και με βασικό γνώμονα την κατανόηση και μετάδοση του ρόλου του φορέα.

Αναλυτικά, οι τρεις επικρατέστερες προτάσεις υποβλήθηκαν από τους:

1η Πρόταση: Όνομα δημιουργού : Στάθη Έφη, Μήτζιας Γιάννης, για την πρόταση Α’

2η Πρόταση:Όνομα δημιουργού :Τριανταφυλλάκος Γεώργος για την Πρόταση Α’

3η Πρόταση: Όνομα δημιουργού: Φραγκάκης Χρήστος

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση η πρόταση των κκ. Στάθη Έφη και Μήτζια Γιάννη είναι αυτή που επιλέγεται τελικά και θα υιοθετηθεί από τον φορέα.

You may also like

Στα γιορτινά η Θεσσαλονίκη – Στολίδια στα νοσοκομεία

«Φορτωμένο» με 9.000 λαμπιόνια και πλαισιωμένο από 1.500