Ξανά στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Με αρετή και τόλμη»

Ï Ðñüåäñïò ôùí áíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá äçëþóåùí ôïõ ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóç ôïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîç Ôóßðñá óôçí ÂïõëÞ. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôùí áíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí ÐÜíï ÊáììÝíï óôçí ÂïõëÞ,ÔåôÜñôç 9 ÌÜéïõ 2012. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíáíôÞèçêå ìå áñ÷çãïýò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí óôï ðëáßóéï ôùí äéåñåõíçôéêþí åíôïëþí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Επανέρχεται στην ΕΡΤ1, από την Κυριακή 5 Μαρτίου (11:30), η εκπομή των Ενόπλων Δυνάμεων «Με αρετή και τόλμη», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

Οι πρώτες εκπομπές έχουν γυριστεί στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού STAR. Την εκπομπή θα παρουσιάζουν η Αλεξία Τασούλη και η Βίκυ Παπαλουκά, σε σκηνοθεσία του Τάσου Μπιρσίμ, ο οποίος αφιλοκερδώς συμμετέχει στη νέα προσπάθεια, ενώ αρχισυντάκτης θα είναι ο Τάσος Ζορμπάς.

Η εκπομπή θα παρουσιάζει τις δράσεις των Γενικών Επιτελείων, μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, τη ζωή στελεχών τους, τη δράση του υπουργείου, συνεντεύξεις ξένων αξιωματούχων και ιστορικά στοιχεία.

Το κόστος της δεν θα ξεπερνά τις 25.000-30.000 ευρώ ετησίως, ενώ το 2014, οπότε έπεσε το «μαύρο» στην ΕΡΤ, στοίχιζε 120.000 ευρώ ετησίως.

Ο κ. Καμμένος διευκρίνισε ότι το υλικό αποτελεί ιδιοκτησία των Ενόπλων Δυνάμεων, θα παραμένει εδώ και θα ελέγχεται από τα Επιτελεία πριν δημοσιοποιηθεί. Όπως πρόσθεσε, το υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με ιδιωτικά κανάλια και περιφερειακούς σταθμούς για την αναμετάδοση της εκπομπής σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους.

You may also like

Κρανιδιώτης: «Συζητούμε πολιτικά» με τον Μπογδάνο

«Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο δεν συνωμοτούμε, συζητάμε πολιτικά,