Μανιάτης: «γαλάζια ανάπτυξη» στην ελληνική Προεδρία

- in ΠΟΛΙΤΙΚΗ
458

To πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του Περιβάλλοντος παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Υπουργός ΠΕΚΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός κ. Μανιάτης, αφού ευχαρίστησε το Ευρωκοινοβούλιο για τη στήριξη που παρείχε στον Ελληνικό λαό στις δύσκολες καταστάσεις που περνά η χώρα μας, τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Προεδρία στο σπουδαίο ρόλο που έχει παίξει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ανάδειξη του κορυφαίου προβλήματος του πλανήτη και ολόκληρης της ανθρωπότητας, που είναι η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες προτεραιότητες της Προεδρίας, σημειώνοντας ότι βασικό στόχο αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας σε τρεις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν:
1.τη μεταφορά αποβλήτων,

2.την ένταξη της αεροπλοΐας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

3.τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι μια σημαντική προτεραιότητα της Προεδρίας μας θα αποτελέσει η προώθηση και ενδελεχής εξέταση των επιμέρους θεμάτων που υιοθετήθηκαν χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο “Κλίμα-Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030”, που αφορά εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των λαών της Ένωσης η οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα διατηρεί τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργεί και νέες, ενώ συγχρόνως θα είναι λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας και θα στηρίζεται στην εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας. Επεσήμανε, επίσης, ότι ο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 40% για το 2030 (σε σύγκριση με το 1990) είναι ένας οικονομικά αποδοτικός στόχος στην πορεία της Ένωσης προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον ισχυρό προσανατολισμό της προς τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δεσμεύτηκε ότι η Προεδρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει τις συζητήσεις εντός του Συμβουλίου για το θέμα αυτό, ενώ θα προωθήσει όσο είναι δυνατόν και τις συζητήσεις επί της νομοθετικής πρότασης για τις δομικές αλλαγές για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων.

Ανέφερε επίσης ότι η Ελληνική προεδρία θα επιδιώξει την πρόοδο των ακόλουθων θεμάτων, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια:
•Πρόταση Κανονισμού για τις εκπομπές ναυτιλίας.
•Επικύρωση της τροποποίησης της Ντόχα (2η δεσμευτική περίοδος πρωτοκόλλου του Κυότο)
•Πακέτο για την ποιότητα του αέρα.

Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε ότι στις 14-15 Μαϊου 2014, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, με βασικό θέμα τη γαλάζια ανάπτυξη και επεσήμανε ότι η γαλάζια οικονομία στην ΕΕ προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με 500 δισεκατομμύρια € στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος είναι, μέχρι το 2020, να προσφέρει 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 600 δισεκατομμύρια € στην οικονομία.

Ενημέρωσε ακόμα ότι, σε συνεργασία με την επόμενη Ιταλική Προεδρία, το 2014 έχει ονομαστεί ως το έτος της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, το Μάιο, θα διοργανωθεί διεθνής Υπουργική Διάσκεψη με θέμα το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

You may also like

Υπογράφεται η συμφωνία για 18 Rafale από τη Γαλλία

Με μια ιστορική αναφορά στον ορισμό του προϋπολογισμού