Λιγότερες…τράπεζες το 2013

Ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε το κατά 17% το περασμένο έτος

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του αριθμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Monetary Financing Institutions, MFIs) στην Ευρωζώνη κατέγραψαν πέρυσι η Κύπρος και η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Την 1η Ιανουαρίου 2014, ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών – στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από τις τράπεζες και ταμεία που επενδύουν στην αγορά χρήματος (money market funds), οι 19 κεντρικές τράπεζες και άλλα ιδρύματα – μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 17% σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2013 ή σε απόλυτους αριθμούς από 75 σε 62.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους