Καμμένος: Οι ΑΝΕΛ θα είμαστε εγγυητές για το αύριο

- in ΠΟΛΙΤΙΚΗ
456
Ï Ðñüåäñïò ôùí áíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí ÐÜíïò ÊáììÝíïò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá äçëþóåùí ôïõ ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóç ôïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîç Ôóßðñá óôçí ÂïõëÞ. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôùí áíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí ÐÜíï ÊáììÝíï óôçí ÂïõëÞ,ÔåôÜñôç 9 ÌÜéïõ 2012. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ÁëÝîçò Ôóßðñáò óõíáíôÞèçêå ìå áñ÷çãïýò ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí óôï ðëáßóéï ôùí äéåñåõíçôéêþí åíôïëþí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

«Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε οι εγγυητές για το αύριο» τόνισε σε δηλώσεις του από τα γραφεία του κόμματος ο Πάνος Καμμένος.

Ο λαός έδωσε μία πατριωτική ψήφο εμπιστοσύνης στο αύριο, προσέθεσε ο κ. Καμμένος και σημείωσε πως «προχωράμε στη νέα διακυβέρνηση που έχει στόχο την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση». Σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντήσει, όπως προανήγγειλε ,τον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας ότι «από αύριο το πρωί θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια».

You may also like

Υπογράφεται η συμφωνία για 18 Rafale από τη Γαλλία

Με μια ιστορική αναφορά στον ορισμό του προϋπολογισμού