Θεσσαλονίκη: Κουπόνια «καινοτομίας»

Τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν με “κουπόνια καινοτομίας”, προκειμένου να αναπτύξουν οικολογικές λύσεις κατοικίας για ηλικιωμένους, θα έχουν πέντε έως δέκα πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης του έργου WIDER (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED).

Μέσω των κουπονιών πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με 5000 έως 10.000 ευρώ -κατόπιν αξιολόγησης- καινοτόμα σχέδια των επιχειρήσεων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τόσο το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης, όσο και την προσέγγιση του τελικού χρήστη (των ηλικιωμένων).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30ή Μαΐου, ενώ συνολικά η Κεντρική Μακεδονία έχει λαμβάνειν 50.000 ευρώ. Πώς λειτουργεί το κουπόνι καινοτομίας; Ουσιαστικά δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διερευνήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να επιλύσει προβλήματα με τη βοήθεια παρόχου τεχνογνωσίας (knowledge provider), τον οποίο πρέπει να επιλέξει από τον διεθνή κατάλογο του έργου WIDER (στον κατάλογο μπορούν να συμπεριληφθούν και πάροχοι από την Ελλάδα, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – ΕΒΕΘ).

Η αίτηση υποβολής της πρότασης για το κουπόνι, μαζί με πληροφορίες για τα συνοδευτικά έγγραφα, βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ. Τα σχετικά έγγραφα, αφού συμπληρωθούν πλήρως στην αγγλική γλώσσα, υπογραφούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγιστούν με τη σφραγίδα της επιχείρησης, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29).

Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2014, ενώ όσες επιχειρήσεις επιλεγούν θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις με το ΕΒΕΘ και τον πάροχο κατά την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν και επιχειρήσεις σε περιφέρειες των χωρών Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

You may also like

Eπανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους