Θάνου: Η παιδεία είναι το συλλογικό μας όχημα

- in ΓΥΝΑΙΚΑ
404
ÁÈÇÍÁ-Ç ÕðçñåóéáêÞ Ðñùèõðïõñãüò êõñßá ÂáóéëéêÞ ÈÜíïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Åðßôñïðï áñìüäéï ãéá èÝìáôá ÌåôáíÜóôåõóçò ÄçìÞôñç Áâñáìüðïõëï,ÓÜââáôï 5 Óåðôåìâñßïõ 2015 óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ.(Eurokinissi-ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Μήνυμα της Πρωθυπουργού για την έναρξη του σχολικού έτους

Η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016:

«Επ΄ ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους απευθύνω τις ευχές μου, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, όλων των βαθμίδων, να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τον πλούτο της ελληνικής παιδείας, ώστε να μπορέσετε οι νέοι να κατακτήσετε όχι μόνο την γνώση, τις τέχνες και την αγωγή, αλλά και τη συνείδηση της ταυτότητας που διατηρεί την Ελλάδα ζωντανό δίδαγμα για την ανθρωπότητα.

Η παιδεία δεν είναι μόνο πρώτη ύλη για την ατομική σας πρόοδο, είναι και το συλλογικό μας όχημα προς μια κοινωνία του πολιτισμού, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας.

Σας εύχομαι να γίνετε συνεχιστές της παράδοσης που η χώρα μας έχει από την αρχαιότητα, να τροφοδοτεί με πνευματικούς ανθρώπους και σπουδαίους επιστήμονες τον κόσμο, τον κόσμο που εσείς καλείστε να οραματιστείτε και να οικοδομήσετε».

You may also like

Χάρι και Mέγκαν στο Spotify

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η σύζυγός