ΕΤΕ: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

H διατήρηση και ενίσχυση της φερεγγυότητας και κερδοφορίας της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, η ανάπτυξη νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, η επένδυση στην πληροφορική, στις νέες τεχνολογίες και στο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και η περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, όπως επισήμανε η πρόεδρος της ΕΤΕ, Λούκα Κατσέλη, στην ετήσια συνάντηση των στελεχών της.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας η Λούκα Κατσέλη εστίασε στην πρωτοβουλία που σύντομα θα ανακοινωθεί για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω «Αλυσίδων Αξίας». Πρόκειται για ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αλυσίδες αξίας παραγωγής που ξεκινάει με τη χρηματοδότηση συστάδας επιχειρήσεων που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων.

Φραγκιαδάκης: Το καλοκαίρι η εθελούσια-Κερδοφόρο το 2016

Μιλώντας στην συνάντηση των στελεχών της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης επισήμανε ότι το 2016 θα αποτελέσει κερδοφόρο έτος για την Εθνική Τράπεζα, ενώ επισήμανε ότι η εθελούσια έξοδος θα γίνει το καλοκαίρι. Στόχος μας δεν είναι μόνον η αποχώρηση εργαζομένων αλλά και νέες προσλήψεις ώστε να υπάρξει ανανέωση και νέες ιδέες, ανέφερε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

You may also like

ESM: Πράσινο φως την εκταμίευση της δόσης 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

«Το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)