Αύριο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ

- in ΠΟΛΙΤΙΚΗ
546
Ç ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Öþöç ÃåííçìáôÜ êáé ï åðéêåöáëÞò ôçò ÄÇÌÁÑ ÈáíÜóçò Èåï÷áñüðïõëïò óôçí êïéíÞ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Áõãïýóôïõ 2015, óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ÄÞìïõ Áèçíáßùí. (PHASMA/ÃÉÙÑÃÏÓ ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ)

Η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά και ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος θα παρουσιάσουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αύριο Πέμπτη, στις 11.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PARK.

You may also like

Υπογράφεται η συμφωνία για 18 Rafale από τη Γαλλία

Με μια ιστορική αναφορά στον ορισμό του προϋπολογισμού