Απλουστεύονται οι άδειες

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Οι διαδικασίες αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετεριών , μπαρ, μαζικής εστίασης, εστιατορίων, υπηρεσίες catering, θεάτρων και κινηματογράφων) απλουστεύονται γραφειοκρατικά . Οι ευθύνες μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη και στον Μηχανικό που έχει αναλάβει να εκδώσει την άδεια λειτουργίας & να υποδείξει βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών την σωστή κατασκευή αλλά και λειτουργία του.

Άρθρο 1: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την ̟προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 3: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων – Αντικατάσταση άδειας

Άρθρο 5: ∆ικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης µουσικών οργάνων – Αντικατάσταση της άδειας

Άρθρο 6: Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Άρθρο 7: Κατάργηση διατάξεων

Της Ευρώπης Σ. Κοσμίδη
Πολιτικού Μηχανικού, Eurocosm

You may also like

Ορκωμοσία Ερντογάν παρουσία 22 αρχηγών κρατών

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκινά σήμερα μια νέα θητεία