Κωνσταντινόπουλος: Παράταση της ολοκλήρωσης έργων

Παρατάθηκε η ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» έως τις 30 Ιουνίου 2015, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Οδ. Κωνσταντινόπουλου και τροποποιήθηκε και ο Οδηγός του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία πράξη που αφορούσε την ολοκλήρωση του έργου (πχ αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί).

Επίσης, ανακοινώθηκε η απόφαση απένταξης ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών.

Τέλος, συγκροτήθηκε Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας επί των υπουργικών αποφάσεων διαπίστωσης μη συμπλήρωσης όρων των υπουργικών αποφάσεων ή ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες».

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.antagonistikotita.gr) έχουν αναρτηθεί οι εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και ο τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος.

You may also like

Στη Βόρεια Ελλάδα την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη Βόρεια Ελλάδα μεταβαίνει την Πέμπτη ο πρόεδρος