Θεσσαλονίκη: ιδού ο ανασχηματισμός!

- in ΓΥΝΑΙΚΑ
517

Ανακάτεψε την τράπουλα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών ο Γιάννης Μπουτάρης

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (Διαύγεια) χθες Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 οι αποφάσεις βάσει των οποίων ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης όρισε τις νέες αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 87 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 95 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως αυτές ισχύουν σήμερα..

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Μπουτάρης όρισε τις νέες αρμοδιότητες των οκτώ Αντιδημάρχων και των οκτώ Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
•Χασδάι Καπόν, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης
•Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
•Έλλη Χρυσίδου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
•Ανδρέας Κουράκης, Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος
•Αντώνης Καρούμπης, Αντιδήμαρχος Παιδείας,
•Γιώργος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού
•Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
•Θανάσης Παππάς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
•Θέμης Σεβαστιάδης, συντονιστής – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης σε δράσεις εθελοντισμού
•Μαρία Σταυρίδου συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και για την απορρόφηση εργατικού δυναμικού.
•Γιώργος Δημαρέλος συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις κυκλοφορίας
•Λευτέρης Κιοσέογλου συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις δημόσιας τάξης
•Σπύρος Πέγκας συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
•Άννα Αγγελίδου, συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν τη λειτουργία κοινωφελών νομικών προσώπων και τη μεταναστευτική πολιτική
•Μαρία Πασχαλίδου, συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις νεολαίας
•Στεφανία Τανιμανίδου συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου

You may also like

Χάρι και Mέγκαν στο Spotify

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η σύζυγός