ΕΣΕΕ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Δεκέμβριο 2013 στις χώρες της ΕΕ

Οι χαμηλότεροι μέσοι δείκτες δωδεκάμηνου μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013 κατεγράφησαν στην Ελλάδα (-0.9%), στη Λετονία (0.0%) και στη Βουλγαρία, Κύπρο, Πορτογαλία και Σουηδία

Ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης (17) διαμορφώθηκε στο 0.8% το Δεκέμβριο του 2013, σημειώνοντας υποχώρηση σε σύγκριση με το Νοέμβριο του ίδιου έτους (0.9%). Ένα χρόνο νωρίτερα ο ίδιος δείκτης ήταν 2.2%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός για το Δεκέμβριο του 2013 ήταν 0.3%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) ήταν 1.0% το Δεκέμβριο του 2013, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το Νοέμβριο του 2013. Ένα χρόνο νωρίτερα ο ίδιος δείκτης υπολογίζονταν στο 2.3%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός για το Δεκέμβριο του 2013 ήταν 0.3%.

Το Δεκέμβριο του 2013, οι χαμηλότεροι ετήσιοι δείκτες παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα(-1.8%), στη Κύπρο (-1.3%), στη Βουλγαρία (-0.9%) και στη Λετονία (-0.4%) ενώ οιυψηλότεροι στην Εσθονία, στην Αυστρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (όλες με 2.0%) και στη Φινλανδία (1.9%). Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013, ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) μειώθηκε σε εννέα (9) Κράτη – Μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα (4) και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα (14).

Οι χαμηλότεροι μέσοι δείκτες δωδεκάμηνου μέχρι και το Δεκέμβριο του 2013 κατεγράφησαν στην Ελλάδα (-0.9%), στη Λετονία (0.0%) και στη Βουλγαρία, Κύπρο, Πορτογαλία και Σουηδία (όλες με 0.4%) ενώ οι υψηλότεροι στην Εσθονία και Ρουμανία (3.2% και για τις δύο), στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (2.6% και για τις δύο).

Η μεγαλύτερη αυξητική επίδραση στο επίπεδο τιμών καταναλωτή των Κρατών – Μελών της Ευρωζώνης για το μήνα Δεκέμβριο του 2013, προήλθε από τον Ηλεκτρισμό (+0.11 ποσοστιαίες μονάδες), το Καπνό (+0.08%) και από τα Εστιατόρια και τις Καφετέριες (+0.05%) , ενώ οι Τηλεπικοινωνίες (-0.14%), τα Καύσιμα για Μεταφορές (-0.13), και οι Ιατρικές και Παραϊατρικές υπηρεσίες (-0.07), εμφάνισαν τις μεγαλύτερες πτωτικές επιδράσεις.

You may also like

ESM: Πράσινο φως την εκταμίευση της δόσης 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

«Το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)